CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG

Vì thay đổi hệ thống , hiện tại sẽ chuyển đổi web sang trang onlineticket.com.vn . quý đại lý liên hệ lại sales để lấy tài khoản mới sử dụng

xin cảm ơn